Co je BIA-ALCL

(breast implant associated – Anaplastic Large Cell Lymphoma)

 

Nádor prsu z prsních implantátů?  Fakta a mýty.

 

Jak název nádoru naznačuje, jde skutečně nádor vznikající v souvislosti s prsními implantáty.

Nejde však o nádor prsu ve smyslu rakoviny prsu, tedy karcinom z mléčné žlázy, jež se v České republice nově objevuje u asi 7000 žen ročně.

Jde o velkobuněčný lymfom, nádor z lymfatických buněk, vznikající ve vazivové kapsule kolem prsních implantátů.

Výskyt tohoto, v roce 2011 popsaného novotvaru, je extrémně vzácný. Podle posledního údaje FDA ( Americký Federální úřad pro kontrolu léčiv) z 19. února 2019 bylo hlášeno k tomuto datu celosvětově 477 případů. Pokud vezmeme průměrný odhad, že dosud celosvětově podstoupilo operaci – vložení silikonových implantátů asi 20 milionů pacientek (odhady jsou 10-30 milionů pacientek) pak lze stanovit hypoteticky riziko

1 případ ALCL na 42 000 žen s implantáty.

Díky této extrémně nízké incidenci nelze zatím shromáždit a vyhodnotit případné souvislosti a dát odpověď na otázky proč ALCL vzniká, za jakých podmínek a u kterých  pacientek je  riziko větší.

Nepřesvědčivé statistiky napovídají, že hrubozrný povrch implantátů (tzv  makrotexturace) může mít se vznikem ALCL souvislost. V uvedených 477 případech je totiž 310 případů s implantáty s makrotexturací, 24 implantátů hladkých a u 123 případů není povrch implantátů jasný.

Zdá se, že je zatím americký FDA nejvýznamnějším zdrojem relevantních informací a doporučení o ALCL a to jak pro pacientky tak i lékaře. FDA analyzuje dostupné informace o ALCL ale  nevydalo žádné omezení či doporučení ohledně indikaci silikonových implantátů pro rekonstrukční i estetické použití.

 

Zdá se, že dostupné informace o ALCL mají jen malý vliv na popularitu operace-zvětšení prsů silikonovými implantáty. V roce 2018  v USA podstoupilo tuto operaci přes 312 000 žen, operace je nejčastější estetickou operací v USA a každým rokem počet provedených augmentací roste.

 

Pacientky by měly být před operací informovány o existenci ALCL

 

Na možnost ALCL by se mělo pamatovat v případě vzniku otoku, zvětšení, seromu kolem implantátu nebo hmatných rezistencí kolem implantátu, zejména v delším odstupu od vložení implantátů tj. asi 8-10 let.

Stanovení diagnózy ALCL není složité. Aspirát séromu eventuálně část vazivové kapsuly kolem implantátu se odešle k histologickému vyšetření, jež je pro ALCL typické..

Při včasném záchytu onemocnění stačí odstranit kapsulu a implantát k uspěnému léčení. Bez léčení může být ALCL smrtelným onemocněním.

 

Doc L Dražan,

16.3.2019

 

 

 

 

 

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek