Přednášky

1. Aktivní účast na konferencích

(uvedeny pouze přednášky, kde je dr. Dražan jako první autor)

 

 

a) domácí konference:

 

 1. Dražan, L., Hájek, J. Experimentální model pro výzkum a léčení uretrálních stenos u králíků. Studentská vědecká konference, Košice, květen 1980. Sborník
 2. Dražan, L., Hartl, P. Pozdní komplikace koriotukových implantátů použitých k náhradě prsní žlázy. Celostátní konference čs. společnosti plastické chirurgie, Plzeň 1984.
 3. Dražan, L., Samohýl, J. Neovaskularizace svalu pomocí arteriovenosního shuntu u krys. Celostátní konference společnosti čs. plastické chirurgie, Harrachov 1985.
 4. Dražan, L., Gabetta, L., Mrázek, T., Herzan, Z.  Nový přístup k řešení hypospadií. Celostátní konference společnosti čs. plastické chirurgie, Ústí n. Labem 1986.
 5. Dražan, L., Válka, J., Dungelová, E. Rekonstrukce prsů po mastektomiích. Celostátní konference společnosti plastické chirurgie, Tále 1990.
 6. Dražan, L., Veselý, J., Holuša, P., Králová, M.  Profylaktická mastektomie s rekonstrukcí. Onkologické dny, Český Krumlov 1994.
 7. Dražan, L, Bařinka, L., Benda, K. Možnosti chirurgického léčení lymfedémů. Sympozium  LYMPHO Praha, září 1995.
 8. Dražan, L.  Ideální sutura – šetřič času a nervů. Setkání plastických chirurgů v Komorní Lhotě, Ethicon Cup, červen 1997.
 9. Dražan, L., Replantovat či nereplantovat ukazovák. Celostátní sympozium chirurgie ruky, Tábor, 1997,
 10. Dražan, L., Dungelová, E. Jakou hodnotu má rekonstrukce prsu TRAM lalokem pro pacientku s invasivním karcinomem? Celostátní chirurgické sympozium Petřivalského dny, Mariánské Lázně, 7. – 11. 9. 1998
 11. Dražan, L., Dungelová, E. , Veselý, J. Rekonstrukce prsu po subkutánní mastektomii. Celostátní chirurgické sympozium Petřivalského dny, Mariánské Lázně, 7. – 11. 9. 1998
 12. Dražan, L., Holuša, P. Silikonové prsní implantáty – pověry a skutečnost. Celostátní chirurgické sympozium Petřivalského dny, Mariánské Lázně, 7. – 11. 9. 1998
 13. Dražan, L., Dungelová, E. Kvalita života po ablaci prsu Celostátní konference onkologické sekce PO UZP ČSM, Brno, 11.2. 2000.
 14. Dražan, L., Konečná, J.  Možnosti léčení diabetické nohy v jihomoravském regionu. 5. Regionální diabetologický postgraduální seminář. Brno, Hotel Atlantis, 19.-20.5.2000.
 15. Dražan, L., Talábová, Z. Diabetes a plastická chirurgie. Celostátní diabetologické symposium, Hradec Králové, 2.-3. června 2000.
 16. Dražan, L., Veselý, J.  Současné možnosti rekonstrukce prsů po mastektomii Klinický seminář, MOÚ Brno, 29.3. 2001
 17. Dražan, L.  Pokroky v rekonstrukční chirurgii prsů. Přednáška pro Univerzitu 3. věku, Brno, 22.2. 2002
 18. Dražan, L.  Možnosti plastické chirurgie v léčbě onemocnění prsu. Odborný seminář pro IDV-PZ,  Asociace sester, Brno, 22.3.2002
 19. Dražan, L.  Jak může všeobecný chirurg přispět k úspěšné rekonstrukci prsu po mastektomii? Seminář pro lékaře I. chir. klin. FN u sv. Anny, 15.4.2002
 20. Dražan, L.  Moje komplikace při rekonstrukci prsu břišními laloky.  Seminář IPVZ, Praha, 30.11.2002
 21. Dražan, L., Veselý, J. Stupka, I., Hýža, P.  Profylaktická mastektomie a náhrada prsních žláz u BRCA pozitivních žen.  8. ročník symposia Onkologie v gynekologii a mamologii, Brno, 17.-18. 1. 2003 Abstrakta, ISBN
 22. Dražan, L. Subkutánní mastektomie-indikace a rekonstrukce vlastní tkání a implantáty. 8. ročník symposia Onkologie v gynekologii a mamologii, Brno, 17.-18.1. 2003, Abstrakta, ISBN
 23. Dražan, L., Bařinka, L., Benda, K.  Možnosti chirurgické léčby lymfedémů. Kurz IDVPZ, Brno, 17.2.2003
 24. Dražan, L., Veselý, J, Stupka, I., Hýža, P. Oboustranná mastektomie s okamžitou rekonstrukcí DIEA laloky u BRCA pozitivních pacientek. Sympozium u příležitosti 80. narozenin prof. Fáry. Praha, 13.11.2003
 25. Dražan, L. Chirurgické řešení rizikového parenchymu mléčné žlázy. Sympozium u příležitosti 50. narozenin prof. Veselého. Brno, říjen 2003
 26. Dražan, L, Veselý, J., Hýža, P., Mrázek, T., Molitor, M.  Oboustranná mastektomie s rekonstrukcí u pacientek s vysoce rizikovým parenchymem prsní žlázy. XXVIII. Brněnské onkologické dny, Brno, 26.-28. května 2004. Abstrakta.
 27. Dražan, L.  Profylaktická mastektomie-indikace a časování. Klinický seminář MOU,  Brno, říjen 2005
 28. Dražan, L. Možnosti korekce malpozice dvorce po mamaplastice.  XI. Celostátní seminář s mezinárodní účastí na téma“ Chyby v estetické chirurgii, jejich příčiny a možná řešení“. Praha, IPVZ, 3.12.2005
 29. Dražan, L. Možnost řešení některých deformací nosu po rhinoplastice. XI. Celostátní seminář s mezinárodní účastí na téma „Chyby v estetické chirurgii, jejich příčiny a možná řešení“. Praha, IPVZ,  3.12.2005
 30. Dražan, L.  Profylaktická mastektomie-indiakce a časování.  11. ročník odborného Sympozia v gynekologii a mamologii . Brno, 6-7.ledna 2006, Sborník, ISBN
 31. Dražan, L. Možnosti rekonstrukčního řešení po radikální operaci prsu. Seminář pro pacientky, Žernovník u Kerndlů,  4.3.2006
 32. Dražan, L. Prof. František Burian a jeho žáci v Brně. Seminář k 125. výročí narození akademika prof. Františka Buriana. Praha, 20.4. 2007.

 

b) mezinárodní konference organizovaných v ČR:

 1. Drazan, L., Hartrampf, C., R.Blood Flow Monitoring trough TRAM flap and Manouveres for its enhancement. International Symposium of Plastic Surgery, Praha, 1992, Abstrakta
 2. Dražan, L, Mizgala, C., Hartrampf, CR. Hodnocení stěny břišní po rekonstrukci prsu TRAM lalokem. Mezinárodní sympozium plastické chirurgie, Košice, 18. – 20. 9. 1995
 3. Dražan, L.  Lateral Arm Flap. International Symposium of Plastic Surgery,  Mariánské Lázně, May 22 – 24, 1996
 4. Dražan, L., Veselý, J., Hrbatý, J., Kučera J., Stupka, I.  Microsurgery for advanced tumors of the head. International Symposium of Plastic Surgery, Brno, May 22 – 24, 1997.
 5. Dražan, L., Samohýl, J., Kučerová, L., Veselý, J.  Maligní zvrat u pacientů s epidermolysis bullosa. Celostátní sympozium chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Brno, 9.-10. 11. 2001
 6. Dražan, L., Veselý, J., Stupka, I., Hrbatý, J.,  Konečná, J.  Místní a volné laloky na diabetické noze.  Celostátní diabetologická konference s mezinárodní účastí, Praha-IKEM, 28.3. 2003 Abstrakta
 7. Dražan, L.  Monitorování prokrvení stopkovaným TRAM lalokem laserovým průtokoměrem. Celostátní seminář s mezinárodní účastí, IPVZ, Praha, 6.12.2003
 8. Dražan, L.  Některé modifikace rekonstrukce bradavek.  Celostátní seminář s mezinárodní účastí, IPVZ, Praha, 6. 12. 2003
 9. Dražan, L.  Subkutánní versus prostá, kůže šetřící mastektomie. Jaký je rozdíl? Celostátní seminář s mezinárodní účastí, IPVZ, Praha, 6.12. 2003
 10. Dražan, L.  Velbloudí operace  Celostátní sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 28.-29.května, 2004. Abstrakta
 11. Dražan, L.,  Castagnetti F., Justan I., Novák P.  Bilateral Breast  Reconstrukction with DIEP Flaps: How patinets evaluate it? International Congress of Plastic Surgery, 17-19. května  2007, Brno, Abstrakta

 

c)  mezinárodní konference v zahraničí:

 

 1. Drazan, L, Vesely, J., Gabetta, L. Replantation service at the Clinic of Plastic Surgery, Faculty  Hospital sv. Anna in Brno. Kurs chirurgie ruky, Legnano, Itálie, 9-14 listopadu 1989.
 2. Drazan, L. Pain in the ulnar site of the wrist.Educational Conference, Louisville Hand Surgery, Louisville, USA, červen, 1992.
 3. Drazan, L. Tendom Transfer in the upper Extremity.Educational Conference, Louisville Hand Surgery, Louisville, USA, září 1992.
 4. Drazan, L., Hartrampf, CR., Noel, TR.  Double pedicle TRAM flap for Breast ReconstructionTeleplast Conference, Atlanta – Mnichov, leden 1993
 5. Drazan, L., Hartrampf, CR., Gonzales, L. Intraoperative Monitoring of the TRAM flap with the Laser Doppler.Annual Breast Symposium, Atlanta, St. Joseph Hospital, USA, leden 1993.
 6. Drazan, L., Hartrampf, CR., Noel, TR., Bennett, KG., Gonzales, L. The Value of Vascular Delay and the Manouveres in TRAM flap surgery. 72 Annual Meeting of American Assotiation of Plastic Surgery, Philadelphia,  USA, May 1993
 7. Dražan, L., Veselý, J., Holuša, P. Subkutánní mastektomie a autologní rekonstrukce prsů. Sympozium plastické chirurgie, Bratislava, únor 1997.
 8. Drazan, L., Dungelová, E., Veselý, J., Holuša, P.  The Value of the TRAM Flap Breast Reconstruction for Patinets with Invasive Breast Cancer. 12 -th  Congress of IPRAS, San Francisco, June 27-July 2, 1999. Abstrakta
 9. Dražan, L., Veselý, J., Hrbatý, J., Stupka, I.  Řešení diabetické nohy mikrochirurgickou metodou. Celoštátné sympozium plastické chirurugie s mezinárodnou účastou, Nitra, Slovensko, 4.-5.května 2000. Abstrakta
 10. Drazan, L., Veselý, J., Hrbatý, J., Konecna, J.  Microsurgery for Diabetic Foot. Conference in Hand Surgery,  Louisville, KY, USA, 2.10.2001, Abstract
 11. Dražan, L., Veselý, J., Mrázek, T. Holuša, P.  Skin sparing mastectomy with bilateral immediate DIEP flap recontrucrtion.  Mezinárodní sympozium plastické chirurgie, Bratislava, 25.9.2002, Abstrakta
 12. Dražan, L, Veselý, J., Stupka, I., Hýža, P. Mrázek, T. Bilateral Mastectomy with Immediate DIEP flaps Reconstruction in BRCA positive patients.  13-th Congress of IPRAS, Sydney, Aug. 10-15, 2003, Abstract
 13. Dražan, L., Veselý, J., Hýža, P., Stupka, I., Molitor, M.  Bilateral Breast Reconstruction with DIEP flaps.  Magyar plasztikai helyreallitó estetikai sebesz Házsaság IX. Kongreszusa nemzetköti reszvetlel, Nyregyháza-Sóstó, Hungary,  Sept.30-Oct.2, 2004, Abstrakta
 14. Dražan, L.  Camel Procedure.  Národní Sympozium Madarské společnosti plastické a estetické chirurgie, Nyregyahaza-Sóstó, Sept.30-Oct.2, 2004.  Abstrakta
 15. Dražan. L, Veselý, J., Mrázek, T., Molitor, M., Stupka, I., Hýža, P.  Bilateral Breast Reconstruction with DIEP Flaps. 10 th  Congress of ESPRAS, Wien, Aug.30-Sept.3, 2005. Abstact
 16. Dražan, L.  Sekundární rhinoplastika pomocí mnohočetných chrupavčitých štěpů. Demjenov Den, Bratislava, 7.10. 2005
 17. Dražan, L. 240 břišních laloků k rekonstrukci prsu-osobní zkušenost.  Kongres plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Nitra, Slovensko, 4.-5.května 2006
 18. Dražan L., Castagnetti F. Keeping extra skin  for nipple areola reconstruction during mastectomy, 14 th Congress of IPRAS, Berlin, June 25-30, 2007, Abstrakt
 19. L.Dražan  Profylaktická mastektomie-indikace a kontraverse. Sekcama, Bratislava, 22.24. dubna 2009
 20. L.Drazan, J.Vesely, I.Stupka, P.Hyza, Z. Dvorak,  Venous congestion in DIEP flaps for Breast Reconstruction. 11th ESPRAS Congress, Rhodos, Greece, Sept.20-26, 2009.
 21. L.Drazan, Prophylactic Mastectomy and Immediate Bilateral Breast Reconstruction with DIEP flaps., Pedicle TRAM, Free TRAM and DIEP flaps – personál evolution in technique, Cammel Procedure in Rhinoplasty, Invited lectures in DIEP Course, Uppsala University Hospitál, Uppsala, Sweden, May 31-June4, 2010
 22. L.Dražan, J.Veselý, P.Hýža, I Stupka, 753 DIEP flaps-5 steps to improve results The 16-th World Congress of the International Confederation for Plasatic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 21-27 May, 2011, Vancouver, Canada.

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek