Operace odstátých boltců

Provádí se většinou technikou podle prof. Bařinky. Řez je na zadní straně boltce, oddělí se kůže od chrupavčitého základu boltce z přední strany, rozruší se původní tvar chrupavky polokruhovitými nářezy na chrupavce. Chrupavka a tím i boltec se namodeluje do nového tvaru a zabezpečí dvojitým obvazem. Úplné zhojení chrupavky do nového tvaru trvá 5 týdnů.

Operace se provádí v místním umrtvení, trvá asi 75 minut a pacienti odchází s větším obvazem. Převaz se dělá po 7- 9 dnech, pacienti nosí dalších 14 dní menší obvaz s čelenkou, výměnu krytí si dělají sami doma. Na druhý převaze přichází  14 dní po prvém a léčení pokračuje nošením čelenky jen na noc. Pacienti se vrací do plné aktivity po 5 – 6 týdnech.

Pacientům do 10 let věku hradí operaci zdravotní pojišťovna.

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek