Operace nosu

Účelem operace je zlepšení nevhodného tvaru či velikosti nosu.Nevhodný tvar může být vrozený, někdy dědičný, jindy poúrazový.


Základní (celková rinoplastika)

Je nejčastějším operací na nose. Při ní se většinou nos celkově zmenšuje  a tím zjemňuje. Hlavní částí operace je odstranění hrbolu, zkrácení délky nosu a zúžení nosu (zlomením a posunem kostí při basi nosu). Chrupavčitá špička nosu se modeluje nebo zužuje.


Rekonstrukční rinoplastika s použitím chrupavčitých štěpů

Používá se u složitějších deformit nosu, kde se do nosu musí voperovat vlastní chrupavka za účelem vyplnění prohlubně nebo vytvoření opory pro určitou část nosu. Deformace mohou být vrozené, po úraze nebo mohou vznikat po neúspěšné předchozí rinoplastice. Chrupavka se nejčastěji používá k vyplnění hlubokého kořene nosu nebo nedostatečně prominující špičky nosu. Chrupavka se odebírá buď z přepážky nosu nebo z boltce.


Podle řezů na nose se rozeznává zavřená a otevřená rinoplastika. U zavřené rinoplastiky jsou řezy uvnitř nosu a nejsou zvenku vidět.  U otevřené jsou řezy v hraně nosní dírky a napříč kůží mezi dírkami. Otevřená metoda se používá u složitějších deformit hlavně špičky nosu, často u druhotné operaci po předešlé, ne úplně zdařilé rinoplastice.


Operace nosu se provádějí většinou v celkové anestezii za jednodenní hospitalizace. Po operaci je na nose sádrová fixace na 9-10 dní. Tamponáda z dírek se odstraňuje většinou následující den po operaci, tedy před propuštěním z nemocnice. Po odstranění sádrové fixace s doporučuje chránit nos ještě 3 týdny před mechanickým poškozením, např úrazem při kontaktních sportech. Plná aktivita se obnovuje 5 týdnů od operace.

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek