Publikace

 • Dražan Luboš, Mrázek Tomáš, Němec Alois, Veselý Jiří. A New Approach to Hypospadias Repair at the Clinic of Plastic Surgery Brno: Acta Chirurgiae Plasticae 28, 4, 238, 1986
 • Dražan Luboš, Mrázek Tomáš, Dungelová Eva. Bilateral Breast Reconstruction After Mastectomy: Acta Chirurgiae Plasticae 33, 4, 217, 1991
 • Dražan Luboš, Mrázek Tomáš, Dungelová Eva. Rekonstrukce prsu po mastektomii: Rozhledy v chirurgii, 70, 458, 1991
 • L. Franklyn Elliott, M.D., Loren Eskenazi, M.D., Philip H. Beegle, Jr., M.D., Patricia E. Podres, P.A. and Luboš Dražan, M.D.  Immediate TRAM Flap Breast Reconstruction: 128 Consecutive Cases, Plastic Reconstructive Surgery, 92, 217, 1993
 • Carl R. Hartrampf, Jr., M.D., Luboš Dražan, M.D., R. Thomas Noel, M.D.  A Mechanical Leech for Transverse Rectus Abdominis Musculocutaneous Flaps, Annals of Plastic Surgery 31, 103, 1993
 • Carl R. Hartrampf, Jr., M.D., R. Thomas Noel, M.D., Luboš Dražan, M.D., L. Franklyn Elliott, M.D., G. Kristine Bennett, M.D. and Phillip H. Beegle, M.D.: Rubens´ Fat Pad for Breast Reconstruction,  Plastic Reconstructive Surgery, 93, 402, 1994
 • L. Gabetta, L. Dražan, T. Skřička, F. Perrotta. V-Y plastika vyživovaná muskuloaponeurotickou vrstvou ke krytí defektů skalpu: Rozhledy v chirurgii 73, 389, 1994
 • Dražan, Luboš. Subkutánní mastektomie mohou nahradit implantáty. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví, Praha : Strategie, 46, 17, s. 3-3. ISSN 0044-1996. 1997.C. Bravo, L. Dražan, E. Mannino. Functional and Aesthetic consequences in the  For earm after harvesting the Chinese Flap: Acta chirurgiae Plasticae 40, 1, 1998, 9-11
 • Veselý, J., Kučera, J., Hrbatý, J., Dražan, L. Microsurgical reconstruction during treatment of oncological deseases of head and neck. Acta Chir. Plast., 1998, 40, 1, s.3-5.
 • Dražan, L., Veselý, J., Hrbatý, J.,  Konečná, J. Mikrochirurgie ve prospěch diabetické nohy. Zdravotnické noviny-Lékařské listy, Praha : Strategie – zdraví, s.r.o., XLIX, 24, s. 7-7. ISSN 0044-1996. 2000.
 • Veselý J., Stupka I., Dražan L., Holuša P., Licata G., Corradini B.  DEIP Flap breast reconstruction – new experience: Acta chirurgiae plasticae, 2001, 43, 1, 3-6
 • Veselý J., Dražan L., Konečná J., Hrbatý J. Úloha mikrochirurgického svalového laloku u diabetické nohy: Slovenský chirurg, 2002
 • Veselý J., Bravo C., Dražan L., Samohýl J. etc. Woven vascular microsurgical prosthesis in our experimental practice. Acta chirurgiae plasticae, 2000, 2, 42, pp. 46-50.
 • Dražan L., Veselý J., Leypold J., Julínek J., Lžičařová E.  Microsurgery in the diabetic Foot: Acta chirurgiae plasticae, 2001, 43, 1, 11-15
 • Veselý J., Dražan L., Konečná J., Hrbatý J. Úloha mikrochirurgického svalového laloku u diabetické nohy: Slovenský chirurg, 2002, roč.6, s.13-17.
 • Dražan L. Mikrochirurgické řešení diabetické nohy. Závěrečná zpráva grantového výzkumného projektu ND 5219-3, 2002
 • Dražan L., Veselý J., Hýža P., Stupka I.: Oboustranná profylaktická mastektomie s rekonstrukcí u BRCA pozitivních pacientek. Vybrané otázky Onkologie VII, Galén, 2003
 • Veselý, J., Bravo, C., Dražan, L., Tichý, J., Lorenzová, J., Šťastná, M., Rezai, A. Results of Experimental Implantation of Microvascular Prostheses in Three Animal Species. Eur. J. Plast. Surg., 2002, 25(4), s.193-201
 • Dražan L., Veselý J., Mrázek T., Hýža P., Stupka I.: Bilateral Mastectomy with              immediate DIEP Flaps Reconstruction in BRCA Positive Patients. ANZ Journal of Surgery, Vol. 73, Supplement, 13th Congress of IPRAS, 10-15 August 2003, Sydney, Australia, A 238, ISSN 1445-2197
 • Dražan L. Lalokové plastiky k řešení defektů na diabetické noze Kapitola v knize: Moderní léčba syndromu diabetické nohy, Tošenovský P., Edmonds M., E., at al., Galen 2004, s. 111-126.
 • Dražan, L., Veselý, J., Hýža, P., Mrázek, T., Stupka, I., Molitor, M. Oboustranná mastektomie s rekonstrukcí u pacientek s vysoce rizikovým parenchymem prsní žlázy. Ve sborníku: 28. Brněnské onkologické dny, Brno 26.-28. května 2004
 • Dražan, L., Dungelová, E., Konečný, T. Hodnota rekonstrukce  prsu TRAM lalokem u pacientek s invazivním karcinomem prsu. Klinická onkologie, 2004, č.6, roč 17, s.208-212.
 • Stupka, I., Veselý, J., Dražan, L., Hýža, P., Molitor, M., Kučerová, L., Dvořák, Z.. Foot morbidity following toe-to hand transfer.Europ. J. Plast. Surg., 2004, 27, s.283-287.
 • Měšťák, J., Dražan, L., Urban, K. a ostatní. Rekonstrukce  rekonstrukce prsu po mastektomii. Postgraduální medicína, 2005, 2, roč.7, s.135-143.
 • Dražan, L. Profylaktická mastektomie-indikace a časování. Ve sborníku: 11.ročník sympozia Onkologie v gynekologii a mamologii. Leden 2006, s. 67-69. ISBN 80-239-6459-3.
 • Dražan, L. Profylaktická mastektomie a její indikace u rizikových žen. Klinická onkologie, 2006, roč.19, Suplement, s.97-100.
 • Dražan, L., Castagnetti, F. Keeping extra skin for nipple areola reconstruction during mastectomy. Přijato k publikaci v Plastic and Reconstructive Surgery (viz dopis o přijetí k  k publikaci a dále viz dopis, že článek vyjde v srpnu 2007)
 • Dražan, L., Měšťák, J. Rekonstrukce prsu po mastektomii, Kniha, Grada 2006, 168 stran.
 • Měšťák J. , Dražan L., Měšťák O.,  Urban K., Kment L.  Současné možnosti rekonstrukce prsů po mastektomii. Eva 35 info, Roč. l, č. 1. Říjen 2006, s.12-16.
 • Foretová L., Petráková K., Palácová M., Kalábová R., Schneiderová M., Dražan L. Dědičná dispozice k nádorům prsu a vaječníků.  Informace pro nosičky mutace v genu BRCA1 či 2. ISBN 80-86793-07-9, MOU Brno 2006
 • Dražan L., Veselý J., Hyža P.,  Castagnetti F., Stupka I., Justan I., Novak P., Monni N. Bilateral breast reconstruction with DIEP flaps: four years experience. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2008,61, 1309-1315
 • Drazan L., Castagnetti F. Keeping Extra Skin for Nipple Areola Reconstruction during Mastectomy, Plastic and Reconstructive Surgery, Vol 120, No 3, 2007, 815-816.
 • L.Drazan, J.Veselý, I. Stupka, P. Hyza, Z. Dvorak. Venous Congestion in DIEP flaps for Breast Reconstruction. Abstract book 11 –th ESPRAS Congress, Rhodos Greece. 2009.
 • Dražan L., Hýža P., Stupka I., Veselý J., Dvořák Z. Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky. Jak ji hodnotí pacientky? Praktický lékař 2009, 89, č 8, s. 306-311.

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek