Životopis

Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
(nar. 1956 v Brně)


l. Vzdělání:

 • 1975 – 1981 – Lékařská fakulta UJEP v Brně ( nyní Masarykova univerzita)


2. Atestace:

 • 1981 – 1984 – Všeobecná chirurgie-Hybešova nemocnice Brno
 • 1984 – 1991 – Plastická chirurgie- Klinika plastické chirurgie nemocnice u sv. Anny, Brno


3. Postgraduální studium:

 • 1991 – 1992 – Fellowship Chirurgie ruky a mikrochirurgie, 12 měsíců – Jewish Hospital, Louisville Hand Surgery,  Kentucky, USA
 • 1992 – 1994 – Fellowship  Rekonstrukční a estetická chirurgie prsu, 22 měsíců – St. Joseph Hospital, Atlanta Plastic Surgery, Atlanta, Georgia, USA
 • 1996 – 2003 – Distantční postgraduální studium, lékařská fakulta MU – téma: Rekonstrukce prsu po mastektomii živou tkání; Ukončeno získáním titulu “ PhD“
 • 2008 – Habilitace LF MU – habil. přednáška „Chirurgická prevence karcinomu prsu u vysoce rizikových žen“.  Dosažení akademického titulu  „Docent“


4. Členství v odborných společnostech

 • ISAPS – Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii
 • IPRAS – Mezinárodní konfederace společností pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii
 • Česká společnost pro estetickou chirurgii (při ČLS JEP)
 • Česká společnost pro plastickou chirurgii (při ČLS JEP)
 • Česká společnost pro chirurgii ruky (při ČLS JEP)


5. Volené funkce

 • vědecký sekretář  České společnosti plastické chirurgie ČLS-JEP    1994 – 1998
 • člen výboru České společnosti plastické chirurgie  ČLS-JEP        1998 – 2002, 2006 – dosud
 • národní delegát pro  Mezinárodní konfederaci společností
 • plastické chirurgie (IPRAS)                                    1996 – dosud
 • Předseda Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP6. Jmenované funkce

 • člen zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky z chirurgie,  LF MU Brno
 • člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z chirurgie v angličtině, LF MU Brno
 • zastupující ČLK jako člen komise u atestací z plastické chirurgie pod  IPVZ Praha


7. Zaměstnání :

 • 1981 – dosud – Klinika plastické chirurgie, Berkova 34, Brno
 • 1994 – dosud – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – odborný asistent, docent
 • 1994- dosud -Soukromá praxe v estetické chirurgii
 • 2010 – dosud – Senior consultant Uppsala University Hospital – na kontrakt


8. Kvalifikace:

 • MUDr.
 • všeobecný chirurg
 • plastický chirurg


9. Jazykové znalosti:

 • plynně anglicky
 • konverzačně rusky
 • částečně německy


10. Odborné zájmy:

 • estetická chirurgie
 • rekonstrukční chirurgie prsu

www.plastikos.cz- všechna práva vyhrazena

Foto na pozadí pochází od uživatele plethr

V roce 2010 vytvořil

Martin Trtílek